Cum se realizeaza certificatul energetic

Certificatul energetic se realizeaza numai de catre un auditor energetic atestat* de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene (MDRAP).

Elaborarea certificatului de performanţă energetică a unei clădiri presupune parcurgerea următoarelor etape:

  1. analiza energetică a clădirii si instalatiilor aferente acesteia

Analiza energetică presupune ca pe baza informatiilor privind caracteristicile termo-tehnice ale elementelor de constructie care alcătuiesc anvelopa clădirii, starea si configuratia acestora, dar si tipurile instalatiilor interioare existente, caracteristicile tehnice si regimul lor de functionare, precum si starea acestora, să se calculeze estimativ si în conditii normale de functionare, toate consumurile anuale de energie pentru încălzirea spaţiilor, ventilare / climatizare, apă caldă de consum şi iluminat.

Toate informatiile necesare calculelor de consumuri energetice vor fi culese atât direct pe teren, in cadrul unei scurte vizionari a imobilului, cât si din documentatia tehnică existentă (cartea tehnică a constructiei in cazul constructiilor noi, sau releveele si planul de amplasament si delimitare al imobilului din cadastru in cazul constructiilor vechi).

In cazul in care documentatia de baza lipseste, se executa un releveu al cladirii in care se evidentiaza toate elementele de interes.

Sunt vizate aspecte precum:

– dimesiunile geometrice ale constructiei;

– dimensiunile golurilor din pereti;

– alcatuirea si materialele care compun anvelopa cladirii (elemente de inchidere exterioara au de separare intre spatii cu diverse regimuri de temperatura);

– tipul de usi si ferestre;

– instalatiile de incalzire, apa calda, ventilare, climatizare  si electrice;

– zona climatica in care este amplasata cladirea;

– orientarea fata de punctele cardinale etc.

Toate aceste date vor fi completate impreuna cu proprietarul in fisa de evaluare a imobilului.

  1. întocmirea certificatului de performantă energetică (CPE) si completarea anexelor care

însotesc certificatul de performantă energetică

Certificarea energetică presupune ca pe baza datelor obtinute in urma evaluarii, să se încadreze clădirea într-una din clasele de performantă energetică (A…G), să se acorde o notă energetică clădirii (20…100) si să se compare clădirea reală cu o clădire virtuală, denumită “clădire de referintă” (compararea cladirii reale cu o cladire virtuala nu se face in cazul apartamentelor).

In forma finala, certificatul energetic va avea atasate anexa cu recomandari pentru reducerea costurilor cu energia prin îmbunătătirea performantei energetice a cladirii, si anexa continand informatii despre apartamentul/ constructia certificat/a, toate in dublu exemplar semnat si stampilat.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *