Cum se realizeaza certificatul energetic

Certificatul energetic se realizeaza numai de catre un auditor energetic atestat* de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene (MDRAP).

Elaborarea certificatului de performanţă energetică a unei clădiri presupune parcurgerea următoarelor etape:

  1. analiza energetică a clădirii si instalatiilor aferente acesteia

Analiza energetică presupune ca pe baza informatiilor privind caracteristicile termo-tehnice ale elementelor de constructie care alcătuiesc anvelopa clădirii, starea si configuratia acestora, dar si tipurile instalatiilor interioare existente, caracteristicile tehnice si regimul lor de functionare, precum si starea acestora, să se calculeze estimativ si în conditii normale de functionare, toate consumurile anuale de energie pentru încălzirea spaţiilor, ventilare / climatizare, apă caldă de consum şi iluminat.

Toate informatiile necesare calculelor de consumuri energetice vor fi culese atât direct pe teren, in cadrul unei scurte vizionari a imobilului, cât si din documentatia tehnică existentă (cartea tehnică a constructiei in cazul constructiilor noi, sau releveele si planul de amplasament si delimitare al imobilului din cadastru in cazul constructiilor vechi).

In cazul in care documentatia de baza lipseste, se executa un releveu al cladirii in care se evidentiaza toate elementele de interes.

Sunt vizate aspecte precum:

– dimesiunile geometrice ale constructiei;

– dimensiunile golurilor din pereti;

– alcatuirea si materialele care compun anvelopa cladirii (elemente de inchidere exterioara au de separare intre spatii cu diverse regimuri de temperatura);

– tipul de usi si ferestre;

– instalatiile de incalzire, apa calda, ventilare, climatizare  si electrice;

– zona climatica in care este amplasata cladirea;

– orientarea fata de punctele cardinale etc.

Toate aceste date vor fi completate impreuna cu proprietarul in fisa de evaluare a imobilului.

  1. întocmirea certificatului de performantă energetică (CPE) si completarea anexelor care

însotesc certificatul de performantă energetică

Certificarea energetică presupune ca pe baza datelor obtinute in urma evaluarii, să se încadreze clădirea într-una din clasele de performantă energetică (A…G), să se acorde o notă energetică clădirii (20…100) si să se compare clădirea reală cu o clădire virtuală, denumită “clădire de referintă” (compararea cladirii reale cu o cladire virtuala nu se face in cazul apartamentelor).

In forma finala, certificatul energetic va avea atasate anexa cu recomandari pentru reducerea costurilor cu energia prin îmbunătătirea performantei energetice a cladirii, si anexa continand informatii despre apartamentul/ constructia certificat/a, toate in dublu exemplar semnat si stampilat.

Cine are nevoie de certificat energetic?

Certificatul de performanta energetica este obligatoriu pentru:

  1. a) urmatoarele categorii de cladiri si unitatile acestora, care se construiesc, se vand, se inchiriaza sau sunt supuse renovarilor majore:

– locuinte unifamiliale;

–  blocuri de locuinte;

–  birouri;

–  cladiri de invatamant;

–  spitale;

–  hoteluri si restaurante;

–  constructii destinate activitatilor sportive;

–  cladiri pentru servicii de comert;

–  alte tipuri de cladiri consumatoare de energie;

  1. b) cladirile aflate in proprietatea/administrarea autoritatilor publice sau a institutiilor care presteaza servicii publice.

 

Nu este necesar certificatul energetic pentru urmatoarele categorii de cladiri:

–  cladiri si monumente protejate care fie fac parte din zone construite protejate, conform legii, fie au valoare arhitecturala sau istorica deosebita, carora, daca li s-ar aplica cerintele, li s-ar modifica in mod inacceptabil caracterul ori aspectul exterior;

–  cladiri utilizate ca lacasuri de cult sau pentru alte activitati cu caracter religios;

–  cladiri provizorii prevazute a fi utilizate pe perioade de pana la 2 ani, din zone industriale, ateliere si cladiri nerezidentiale din domeniul agricol care necesita un consum redus de energie;

–  cladiri rezidentiale care sunt destinate a fi utilizate mai putin de 4 luni pe an;

–  cladiri independente, cu o suprafata utila mai mica de 50 m2.

Performanta energetica a cladirii

Performanta energetica a cladirii reprezinta energia efectiv consumata sau estimata pentru a raspunde necesitatilor legate de utilizarea normala a cladirii, necesitati care includ in principal: incalzirea, prepararea apei calde de consum, racirea, ventilarea si iluminatul.

Performanta energetica a cladirii se determina conform unei metodologii de calcul si se exprima prin unul sau mai multi indicatori numerici care se calculeaza luandu-se in considerare izolatia termica, caracteristicile tehnice ale cladirii si instalatiilor, proiectarea si amplasarea cladirii in raport cu factorii climatici exteriori, expunerea la soare si influenta cladirilor invecinate, sursele proprii de producere a energiei si alti factori, inclusiv climatul interior al cladirii, care influenteaza necesarul de energie;

Performanta energetica a cladirii/unitatii de cladire este exprimata, in principal, prin urmatorii indicatori de performanta:

–  clasa energetica;

–  consumul total specific de energie;

–  indicele de emisii echivalent CO2.

Pentru a determina performanta energetica a unei cladiri, se iau in considerare in principal, urmatoarele elemente:

–  caracteristicile termotehnice ale elementelor ce alcatuiesc anvelopa cladirii, compartimentarea interioara, inclusiv etanseitatea la aer;

–  instalatiile de incalzire si de alimentare cu apa calda de consum, inclusiv caracteristicile in ceea ce priveste izolarea acestora;

–  instalatia de climatizare/conditionare a aerului;

–  instalatia de ventilare mecanica;

–  instalatia de iluminat integrata a cladirii, in principal sectorul nerezidential;

–  pozitia si orientarea cladirilor, inclusiv parametrii climatici exteriori;

–  sistemele solare pasive si de protectie solara;

–  ventilarea naturala;

–  conditiile de climat interior, inclusiv cele prevazute prin proiect;

–  aporturile interne de caldura.

Se mai urmaresc  si alte elemente, in situatia in care influenta acestora asupra performantei energetice a cladirilor este relevanta, precum:

–  sisteme solare active si alte sisteme de incalzire, inclusiv electrice, bazate pe surse de energie regenerabila;

–  electricitate produsa prin cogenerare;

–  centrale de incalzire si de racire de cartier sau de bloc;

–  utilizarea luminii naturale.